A Days Work.nl

Maak de overstap naar Magento 2!

Wil jij graag gaan groeien met je onderneming? Dan zijn er verschillende opties waar jenuitnzounkunmen kiezen en toe zou kunnen passen, om zo de groei te kunnen realiseren. Zo is het in eerste instantie belangrijk om de website technisch in orde te hebben en relevante content te plaatsen, maar kun je hier ook al erg veel veranderen en optimaliseren. Vele ondernemingen starten namelijk met een wordpress website, maar is dit naar loop van tijd erg beperkt en is het voor bijvoorbeeld een e-commerce webshop nog erg lastig om de website technisch in orde te hebben. Je zou ervoor kunnen kiezen om de website te migreren en zal dit moment bij verschillende ondernemingen komen, maar wat is nu het beste moment? Dit bepaal je natuurlijk zelf, maar kunnen we je wel vertellen dat je enorm veel profijt zult hebben van deze keuze!

Kies voor Magento 2!

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe en gestructureerde website die technisch in orde is te houden en je dit ook wilt aanpassen, kun je kiezen voor Magento 2. Magento 2 is een zeer uitgebreid e-commerce platform en wordt Magento door vele mensen gezien als de krachtigste e-commerce oplossing van dit moment, waardoor Magento ook marktleider is op het gebied van E-commerce platformen. Met een volledig hernieuwde versie van Magento is het mogelijk om met de nieuwe functionaliteiten zoveel mogelijk voordeel te behalen. Magento 2 is voor verschillende doelgroepen en branches te gebruiken, om hier vervolgens te optimaliseren en de doelgroep een fijne ervaring te gegeven op je website waar je producten of diensten verkoopt. Magento 2 B2C is echter de meest voorkomende keuze, waar de bedrijven verkopen aan de consument en hier de producten aanbieden.

Zelf aan de slag met Magento 2, of kies je toch voor een uitbesteding?

Een migratie van je website doe je niet zomaar. Je wilt hetgeen dat je hebt opgebouwd namelijk niet zomaar weg doen, dus zullen de codes perfect over moeten komen en zal er zeer secuur te werk moeten gaan. Het is daarom ook zeker aan te raden om een Magento 2 migratie uit te besteden. Je kunt een Magento webshop laten bouwen door experts met enorm veel verstand. De migratie zal zo goed verlopen, waarna jij na de volledige overgang weer zelf aan de slag kunt gaan en de strategie kunt volgen. Verander dus zeker niet je domeinnaam of enorm veel in de content, omdat je dit snel zult terugzien in de zoekresultaten en dit een enorme impact kan hebben. 

Kies voor een uitgebreid e-commerce platform, kies voor het beste voor jouw onderneming en ga voor de volgende stap met je onderneming!

Mobiele versie afsluiten