A Days Work.nl

Werkprocessen stroomlijnen met een tachograaf

Wanneer u een bedrijf runt dat zich richt op transport, is het belangrijk dat u goed kunt bijhouden wat waar is en hoelang iets duurt. Chauffeurs die vervoer over de weg verrichten zijn gebonden aan regels voor rij- en rusttijden. Deze zijn Europees vastgesteld in een verordening. Op 11 april 2007 is de nieuwe verordening (met nummer 561/2006) van kracht geworden. In Nederland zijn de regels uit de verordening opgenomen in nationale wetgeving: het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Een tachograaf houdt bij hoe lang een chauffeur onderweg is. Door dit goed te integreren in uw bedrijf voorkomt u dat controles verkeerd aflopen of bestuurders zich niet aan de arbeidsvoorwaarden (kunnen) houden. Dit is dus erg belangrijk voor de algemene processen binnen het bedrijf. In deze blog vertel ik u er alles over.

Optimaliseren met een tachograaf en GPS voertuig tracking

Voertuig management software leest tachografen uit zodat u de informatie hieruit kunt gebruiken om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.  Er zijn bedrijven die werken aan een revolutie in de manier waarop mensen en machines met elkaar omgaan en zich door de wereld heen bewegen. Zo is het mogelijk om tachografen op afstand uit te lezen. Het is dus niet meer nodig dat de vrachtwagen fysiek aanwezig is om de informatie te analyseren. Het optimaliseren met GPS voertuig tracking zorgt ervoor dat klanten sneller en praktischer kunnen opereren binnen hun bedrijf. Met hun software wordt het eenvoudig om de live locaties van chauffeurs te achterhalen en ze op andere onderdelen te controleren. Op die manier houdt u als bedrijf altijd overzicht op uw chauffeurs.

Wat is een tachograaf?

Door middel van een tachograaf kunnen de werktijden op voertuigen bijgehouden worden. De tachograaf is een meetapparaat dat er voor zorgt dat u de rijtijden van de chauffeur inzichtelijk kunt krijgen. Er waren in het verleden twee soorten tachografen; de analoge en de digitale. De digitale is sinds 2006 verplicht gesteld en maakt gebruikt van de bestuurderspas. Het systeem logt de werk- en rusttijden zodat zowel werknemer als werkgever zich aan de door de wet vastgelegde uren en snelheden houdt.

Voor wie is een tachograaf verplicht?

De digitale tachograaf is sinds 2006 verplicht ingesteld en is dus voor veel bedrijven met vervoerders verplicht. Zowel op de wegen (vrachtwagens) als op het water (containerschepen). De tachograaf wordt op de aandrijving van het voertuig aangesloten. Een tachograaf wordt gebruikt in combinatie met een bestuurderspas. Iedere bestuurder moet er één in de wagen hebben.  Er zijn in totaal vier verschillende passen; de chauffeurspas, de controlepas, de bedrijfspas en de werkplaatspas.

Hoe integreert u een tachograaf in uw bedrijf?

Een tachograaf is een apparaat dat we al lang kennen. Maar een software platform om de gegevens uit de tachograaf optimaal te benutten is nieuw voor ons. De meest recente tachograafdata kan op afstand uitgelezen worden. Doordat u overzicht heeft in de huidige werkzaamheden kunnen opdrachten toegewezen worden binnen de gestelde rijlimeten. Dit zorgt niet alleen voor versnelde werkprocessen, maar ook voor tevreden chauffeurs. De integratie van een live-kaart helpt u daarnaast bij het monitoren van de chauffeurs tijdens hun werkzaamheden. Op deze manier overschrijden ze nooit de wettelijk toegestane uren.

Mobiele versie afsluiten